Chúng tôi chuyên nhận tư vấn bằng tiếng Việt

Tư vấn với trình độ chuyên môn cao và tầm nhìn điêu luyện

 

TƯ VẤN là năng lực cốt lõi của công ty của chúng tôi. Chúng tôi chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sổ sách kế toán là cơ sở của tất cả các quyết định kinh doanh. Vì vậy cho nên sư việc ghi chép sổ sách một thận trọng và chín sát là một việc rất quan trọng cho công ty của quý vị. Chúng tôi làm việc với các giải pháp phần mềm tân tiến. Phù hợp với làm việc theo các nguyên tắc của truy cập dữ liệu và kiểm toán các tài liệu kỹ thuật số. Bên cạnh sự trình thuật và phân tích kinh doanh hàng tháng chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin có giá trị quan trọng về công cụ quản lý.

Để quý vị có thể tập trung vào công việc chính của công ty, chúng tôi sẽ lập bản báo cáo tài chính và tất cả các tờ khai thuế kinh doanh cho quý vị. Chúng tôi nhận khai thuế cá nhân cũng như thuế thu nhập và thuế thừa kế. Chúng tôi sẽ hoàng thành công việc rất nhanh chóng và đáng tin cậy. Trong cuộc họp để phân tích kết quả cuối năm, bạn sẽ có được một báo cáo tài chính trực quan hấp dẫn. Với sản phẩm này, bạn có một phong cách chuyên nghệp trên lĩnh vưc xã giao với các ngân hàng và các cơ quan. Chúng tôi cũng nhận tính biên chế cho nhân viên cuả công ty quý vị. Qua cách gia công bộ phận kế toán biên chế quý vị sẽ tiết kiệm được nhiều thời giờ quý báu và tiền. Quý vị chỉ cấn gửi cho chúng tôi tất cả các hồ sơ biên chế, phần con lại văn phòng tư vấn của chúng tôi sẽ lo cho quý vị. Nếu về sau này có bất kỳ thay đỗi gì trong lương bỗng thì quý vị chỉ cần báo cho chúng tôi biết. Phần cò lại chúng tôi sẽ làm cho quý vị.

Chúng tôi tư vấn quý vị về các khía cạnh thuế. Kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi trên lãnh vực kinh tế và thế khoá công với sự hợp tác chặt chẽ trong mạng lưới ETL quý vi sẽ luôn luôn nhận được ngồn tư vấn tốt.

Thông qua việc sử dụng các kỹ thật tiên tiến, chúng tôi có thể cung cấp chất lượng cao trong một thời gian rất ngắn. Đây là lợi ích hiệu quả cho cả hai bên. Hiệu quả làm việc có một mức giá cạnh tranh độc nhất. Nếu quý vị muốn, chúng tôi sẽ giúp quý vị sử dụng máy vi tính cho mục đích này.

Chúng tôi rất mong muốn được làm quen với quý vị!

Xin liên hệ với cô Tường Vi.

(Stand: 13.08.2012)

Wir sind gerne für Sie da

Bölting + Kollegen

Bölting + Kollegen
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Auf der Reihe 2
45884 Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen Deutschland

Tel.: Work(0209) 941440
Fax: Fax(0209) 9414444 Bölting+Kollegen Gelsenkirchen
E-Mail: 

Überblick: alle Kontaktdaten
Imagefilme: 2015 · 2011

Bölting+Kollegen Gelsenkirchen
QR-Code der vCard

Einfach den QR-Code scannen und die Daten als Kontakt aufs Smartphone laden.

Zum Scannen mit dem iPhone empfehlen wir die kostenfreie App Qrafter.Unser Siegel der ETL Qualitätskanzlei


European Tax & Law

Ein Unternehmen der ETL-Gruppe
Mehr Infos auf www.ETL.de

 

Mandantenportal
ETL PISA-Login

ArbeitnehmerportaleMitarbeiter-Login

Mehr Informationen zu ETL PISA

 

Entdecken Sie
die Welt von ETL

 
ETL-Gruppe
Regional verbunden, global vernetzt
ETL-Rechtsanwälte
Mehr als 300 Rechtsanwälte auf Ihrer Seite
Kanzlei Voigt
Spezialisierte Rechtsberatung im Verkehrsrecht
ETL Wirtschaftsprüfung
Lösungen für erfolgreiche Unternehmer
ETL Unternehmensberatung
Existenzgründung bis Unternehmensnachfolge
felix1.de
Online-Steuerberatung
ETL Global
Internationale Beratung
ETL Gesundheitswesen
Spezialisierte Beratungen für den Gesundheitsmarkt
ETL ADHOGA
Steuerberatung für Hotellerie und Gastronomie
ETL Franchise
Steuerberatung für Franchise-Nehmer und Franchise-Geber
ETL Personal-Kompetenzcenter
Für ein erfolgreiches Personalmanagement
ETL Agrar & Forst
Steuerberatung für Land- und Forstwirte
ETL Profisport
Beratung für Profisportler aller Disziplinen
ETL SFS
Steuerberatung für Senioren
 
×